خرداد 7, 1398

  شاه نعمت اله ولی ماهان

  نام مکان: شاه نعمت اله ولی نوع کاربری: آرامگاه یا آستانهٔ دوره تاریخی بنا: صفویه / بخش هایی مربوط به دوره تیموریه…

  آثار تاریخی کرمان

  دکمه بازگشت به بالا
  بستن
  بستن