اماکن اداری، فرهنگی و تفریحی

دفاتر پلیس + ۱۰ کرمان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۲

آدرس: كرمان – كرمان – ابتدای بلوار جمهوری- خ شهید لاری نجفی نبش۳

کدپستی: ۷۶۱۹۶۵۴۶۹۹

تلفن: ۲۴۷۷۵۰۱ – ۲۴۷۷۵۰۲ – ۲۴۴۴۹۳۱ (۰۳۴)

نمابر: ۲۴۵۲۵۵۹ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۳

آدرس: كرمان – كرمان – انتهای بلوار ترمینال-نرسیده به فروشگاه معلم

کدپستی: ۷۶۱۷۷۶۹۷۹۵

تلفن: ۲۵۲۴۹۲۵ – ۲۵۱۳۸۷۹ (۰۳۴)

نمابر: ۲۵۲۴۹۲۵ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۴

آدرس: كرمان – كرمان – خ امام-خ پیروزی(سام)-جنب دفتراسناد رسمی شماره ۱ روبروی آژانس جنوب شرق

کدپستی: ۷۶۱۳۹۴۳۴۴۵

تلفن: ۳۲۲۶۴۹۷۹ – ۳۲۲۶۴۹۸۰ – ۳۲۲۶۴۹۴۱ (۰۳۴)

نمابر: ۳۲۲۳۴۳۲۲ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۵

آدرس: كرمان – كرمان – بلوار جهاد

کدپستی: ۷۶۱۹۸۴۴۵۵۴

تلفن: ۲۷۲۵۱۲۳ – ۲۷۲۵۳۲۶ (۰۳۴)

نمابر: ۲۷۲۵۱۲۳ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۷

آدرس: كرمان – كرمان – خیابان سرباز-روبروی شركت زمزم

کدپستی: ۷۶۱۶۶۷۸۴۱۷

تلفن: ۳۳۴۳۸۶۸ – ۳۳۴۳۸۶۹ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۴۳۸۶۸ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۸

آدرس: كرمان – كرمان – بلوار هوانیروز-نبش كوچه ۲۶

کدپستی: ۷۶۱۸۹۶۸۳۵۱

تلفن: ۲۸۱۴۳۳۷ – ۲۸۱۹۹۰۵ – ۲۸۱۹۹۰۶ (۰۳۴)

نمابر: ۲۸۱۶۰۸۸ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۹

آدرس: كرمان – كرمان – خیابان شهید چمران

کدپستی: ۷۶۱۴۷۳۷۵۸۸

تلفن: ۳۲۲۵۱۱۸۷ – ۳۲۲۵۱۹۸۲ – ۳۲۲۵۱۳۷۴ (۰۳۴)

نمابر: ۳۲۲۵۱۳۷۴ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۲۱

آدرس: كرمان – كرمان – خ شهید مصطفی خمینی ابتدای بلوار ولی عصر

کدپستی: ۷۶۱۷۶۵۸۵۶۸

تلفن: ۳۳۲۲۷۳۴۰ – ۳۳۲۲۷۳۴۱ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۲۲۷۳۴۰ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۲۲

آدرس: كرمان – كرمان – شهرك باهنر – انتهای بلوار شیراز

کدپستی: ۷۶۱۹۶۸۹۸۳۶

تلفن: ۳۲۴۳۲۱۱۲ – ۳۲۴۳۲۱۱۲ – ۳۲۴۳۲۱۱۳ (۰۳۴)

نمابر: ۳۲۴۳۰۱۲۷ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۱

آدرس: كرمان – بردسير – بردسیر- خ معلم – روبه روی بنیاد شهید -دفتر خدمات الكترونیك

کدپستی: ۷۸۴۱۷۵۷۱۱۱

تلفن: ۳۳۵۲۳۳۷۳ – ۳۳۵۲۷۸۰۱ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۳

آدرس: كرمان – زرند – كرمان- زرند بلواردانش روبرو مسجد ام البنین

کدپستی: ۷۷۶۱۶۴۴۸۹۵

تلفن: ۳۳۴۳۶۳۱۲ – ۳۳۴۳۱۵۰۸ – ۳۳۴۳۱۵۰۹ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۴۳۱۵۰۹ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۵

آدرس: كرمان – راور – راور بولوار اربعین شرقی روبروی صندوق قرض الحسنه رسالت

کدپستی: ۷۶۵۱۶۱۳۸۹۴

تلفن: ۲۳۷۲۹۷۵۷ – ۳۳۷۲۹۷۵۷ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۷۲۹۷۵۷ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۴۱

آدرس: كرمان – بم – شهرستان بم بلوار معلم روبروی خ تربیت

کدپستی: ۷۶۶۱۸۵۵۴۷۸

تلفن: ۴۲۵۱۴۶۱۵ – ۴۲۵۱۴۶۱۴ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۵۱

آدرس: كرمان – سيرجان – سیرجان- میدان بلال بلوار پیروزی –

کدپستی: ۷۸۱۶۹۵۶۵۸۹

تلفن: ۴۲۲۵۳۳۱۶ – ۴۲۲۵۳۳۷۲ – ۴۲۲۷۱۵۱۵ (۰۳۴)

نمابر: ۴۲۲۷۰۲۴۴ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۵۲

آدرس: كرمان – سيرجان – بلوار قاآنی جنب شورای اصناف

کدپستی: ۷۸۱۵۷۴۴۳۷۴

تلفن: ۴۲۳۳۶۰۰۰ – ۴۲۳۳۶۰۰۱ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۸۱

آدرس: كرمان – جيرفت – جیرفت- بلوار جانبازان قبل از بریدگی دوم

کدپستی: ۷۸۶۱۶۱۳۶۴۶

تلفن: ۴۳۳۱۸۴۲۲ – ۴۳۳۱۰۰۴۰ – ۴۳۳۱۸۴۳۳ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۳۱۸۴۳۳ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۱

آدرس: كرمان – كهنوج – بلوار شهید بهشتی خیابان شهرك صنعتی بعد میدان تره بار

کدپستی: ۷۸۸۱۶۳۳۸۱۹

تلفن: ۴۳۲۰۲۱۹۱ – ۴۳۲۰۲۱۹۳ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۲۰۲۱۹۳ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۳

آدرس: كرمان – منوجان – منوجان-خیابان علی ابن ابیطالب

کدپستی: ۷۸۹۱۷۶۴۳۹۹

تلفن: ۴۳۳۰۲۵۰۰ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۳۰۲۴۹۹ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۶

آدرس: كرمان – عنبرآباد – عنبر اباد خیابان امام حسین نرسیده به میدان امام حسین جنب مجتمع اركیده

کدپستی: ۷۸۷۱۶۳۶۷۷۶

تلفن: ۴۳۲۹۰۱۵۰ – ۴۳۲۹۰۱۵۱ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۲۹۰۱۵۰ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۷

آدرس: كرمان – رودبار جنوب – بلوار امام جنب خیابان خیام روبروی شیرینی فروشی

کدپستی: ۷۸۸۳۱۷۵۷۵۶

تلفن: ۴۳۳۶۷۶۶۱ – ۹۵۷۲۱۶۶۲ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۱۱

آدرس: كرمان – رفسنجان – رفسنجان خیابان شهید بهشتی دفتر پلیس +۱۰ محقق

کدپستی: ۷۷۱۷۶۶۸۹۱۱

تلفن: ۳۴۲۶۷۳۵۵ – ۳۴۲۶۷۳۵۶ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۱۲

آدرس: كرمان – رفسنجان – بلوار شهید مطهری خیابان شهید وجدانی نبش وجدانی۱

کدپستی: ۷۷۱۸۷۶۳۶۹۳

تلفن: ۳۴۳۳۴۰۶۰ – ۳۴۳۳۴۰۷۰ (۰۳۴)

نمابر: ۳۴۳۳۲۱۷۲ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۲۱

آدرس: كرمان – شهربابك – بلوار۱۵خرداد روبروی بانك كشاورزی

کدپستی: ۷۷۵۱۸۱۷۱۳۹

تلفن: ۳۴۱۱۸۳۰۰ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۲۲

آدرس: كرمان – انار – آدرس: كرمان شهرستان انار خیابان امام خیابان قدس نبش كوچه شماره ۵

کدپستی: ۷۷۴۱۶۱۵۷۳۱

تلفن: ۳۴۳۸۶۶۶۲-۰۳۴ – ۳۴۳۸۶۶۶۳-۰۳۴ – ۳۴۳۸۷۷۴۷-۰۳۴ (۰۳۴)

نمابر: ۳۴۳۸۶۶۶۳-۰۳۴ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۳۵۶۱۱۲

آدرس: كرمان – بافت – ثبت نشده است

کدپستی: ۷۸۵۱۸۱۳۴۱۷

تلفن: ۴۲۴۲۹۷۰۶ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۲۶

آدرس: كرمان – كوهبنان – كوهبنان بلوار ازادی روبروی حمام قدیم

کدپستی: ۷۷۸۱۷۳۸۱۸۹

تلفن: ۳۳۴۹۵۹۲۰ – ۳۳۴۹۵۹۲۰ (۰۳۴)

نمابر: ۲۷۲۵۹۶۱ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۲۷

آدرس: كرمان – زرند – خ شهدای محمد اباد-چهار راه علامه-خ فهمیده- كوچه ۱

کدپستی: ۷۷۶۱۹۵۴۹۱۷

تلفن: ۳۳۴۳۷۵۶۴ – ۳۳۴۳۸۷۶۸ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۴۳۷۵۶۴ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۴۲

آدرس: كرمان – بم – خ پاسداران روبروی بانك ملی

کدپستی: ۷۶۶۱۸۱۵۷۵۸

تلفن: ۴۴۳۱۴۰۴۷ – ۴۴۳۱۹۲۰۵ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۵۴

آدرس: كرمان – سيرجان – خ خواجو روبروی مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

کدپستی: ۷۸۱۴۸۳۶۳۵۴

تلفن: ۴۲۲۰۴۳۹۵ – ۴۲۲۰۷۴۴۸ (۰۳۴)

نمابر: ۴۲۲۰۷۴۴۸ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۶۱

آدرس: كرمان – ريگان – ریگان – بلوار امام خمینی – مقابل منازل سازمانی ناجا

کدپستی: ۷۶۹۱۶۱۳۵۳۵

تلفن: ۴۷۲۰۰۲۱ (۰۳۴)

نمابر: ۴۷۲۰۰۲۰ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۷۲

آدرس: كرمان – رابر – م معلم خیابان خیام نرسیده به فرمانداری

کدپستی: ۷۸۵۶۱۱۴۹۱۶

تلفن: ۴۲۴۵۱۲۱۸ – ۴۲۴۵۱۲۱۷ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۷۳

آدرس: كرمان – ارزوئيه – خ امام جنب مصلی

کدپستی: ۷۸۵۹۱۳۱۳۶۶

تلفن: ۷۴۷۲۱۴۷۳ – ۷۴۷۲۱۴۶۶ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۸۲

آدرس: كرمان – جيرفت – جیرفت- میدان تامین اجتماعی ابتدای خیابان كشاورزی

کدپستی: ۷۸۶۱۹۳۵۷۶۲

تلفن: ۸۲۲۱۱۰۲۲ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۹۸

آدرس: كرمان – قلعه گنج – بلوار جمهوری (سرتك) روبروی جهادكشاورزی

کدپستی: ۷۸۸۴۱۸۳۳۱۵

تلفن: ۴۳۳۹۰۹۶۰ – ۴۳۳۹۰۹۶۱ – ۴۳۳۹۰۹۶۲ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۹۱۳

آدرس: كرمان – رفسنجان – رفسنجان – خیابان معراج جنوبی – نبش معراج ۱۷

کدپستی: ۷۷۱۹۶۵۹۱۵۱

تلفن: ۳۴۲۲۸۵۱۲ – ۳۴۲۲۸۵۱۶ (۰۳۴)

نمابر: ۳۴۲۲۸۵۱۶ (۰۳۴)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۹۱۴

آدرس: كرمان – رفسنجان – رفسنجان خ تختی پ ۱۴۷

کدپستی: ۷۷۱۵۶۷۷۹۵۷

تلفن: ۴۲۲۱۷۹۸ – ۴۲۲۷۹۴۸ – ۴۲۲۷۹۶۸ (۰۳۴)

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن